റോൾസ് റോയ്സ് എസ് യു വി യുടെ റിവ്യൂ

ലോകത്തിലേറ്റവും വിലപിടിച്ച റോൾസ് റോയ്സ് എസ് യു വി യുടെ റിവ്യൂ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ. വിഷു ആശംസകളോടെ... #RollsRoyce #CullinanSUV #Subtitles #radioactive #testdrive #carreviews #hitfmreviews #sudeepkoshyreviews

Posted by Hit 96.7 FM on Tuesday, April 16, 2019