മൗനത്തിന്റെ പരിഭാഷ- വി കെ സഞ്ജു

ബുക്ക് റിവ്യൂ

ബുക്ക് റിവ്യൂ

മൗനത്തിന്റെ പരിഭാഷ- വി കെ സഞ്ജു

അവതാരികയില്‍ രണ്‍ജി പണിക്കര്‍ എഴുതുന്നതു പോലെ, ഓര്‍മകളുടെ ഇരുചക്ര വണ്ടിയില്‍ വായനക്കാരനെ ഇരുത്തി ചിലപ്പോള്‍ സഞ്ജു യാത്ര പോകുന്നു. കാടും മലയും പ്രകൃതിയും നദിയും പച്ചയും ഗ്രാമങ്ങളും ജീവിതങ്ങളും താണ്ടിയുള്ള പരിചിതമല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രകള്‍

 

More from International News

Blogs