ദുബായിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് തിരികെ വാങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ ? Fazlu Explains

ദുബായിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ആ തുക തിരികെ വാങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ ?
യു.എ .ഇ യിലേക്ക് വിസിറ്റ് വിസയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും !! 

ദുബായിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് തിരികെ വാങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ ? Fazlu Explains

ദുബായിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ആ തുക തിരികെ വാങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ ? യു.എ .ഇ യിലേക്ക് വിസിറ്റ് വിസയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും !!

Posted by Hit 96.7 FM on Friday, July 5, 2019

 

INSTAGRAM

Blogs

 • Can you travel to Cochin?

  ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

  കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് അടുത്ത നാല് മാസത്തേക്ക് പകൽ സമയത്ത് അടച്ചിടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാമോ? ഹിറ്റ് 967 റേഡിയോയിലെ ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു.

 • Free Ambulance service for Pravasi Malayali

  ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

  NORKA EMERGENCY AMBULANCE SERVICE DETAILS

 • Abu Dhabi toll latest announcement

  ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

  Abu Dhabi toll latest announcement അബുദാബിയിൽ ടോൾ ഈടാക്കുന്നത് ജനുവരി വരെ മാറ്റിവെച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരവുമായി ഫസ്‌ലുവിന്റെ വീഡിയോ