ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

INSTAGRAM

Blogs

  • Can you travel to Cochin?

    ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

    കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് അടുത്ത നാല് മാസത്തേക്ക് പകൽ സമയത്ത് അടച്ചിടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാമോ? ഹിറ്റ് 967 റേഡിയോയിലെ ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു.

  • Free Ambulance service for Pravasi Malayali

    ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

    NORKA EMERGENCY AMBULANCE SERVICE DETAILS

  • Abu Dhabi toll latest announcement

    ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

    Abu Dhabi toll latest announcement അബുദാബിയിൽ ടോൾ ഈടാക്കുന്നത് ജനുവരി വരെ മാറ്റിവെച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരവുമായി ഫസ്‌ലുവിന്റെ വീഡിയോ