നോർക്ക റൂട്ട്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു !!!

വിദേശത്തു വെച്ച് മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഭൗതിക ദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചിലവ് കേരള സർക്കാർ വഹിക്കുമോ ? എന്താണ് വാസ്തവം ?
നോർക്ക റൂട്ട്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു !!!

വിദേശത്തു വെച്ച് മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഭൗതിക ദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചിലവ് കേരള സർക്കാർ വഹിക്കുമോ ? എന്താണ് വാസ്തവം ? നോർക്ക റൂട്ട്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു !!!

Posted by Hit 96.7 FM on Saturday, March 2, 2019

 

INSTAGRAM

Blogs

 • Can you travel to Cochin?

  ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

  കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് അടുത്ത നാല് മാസത്തേക്ക് പകൽ സമയത്ത് അടച്ചിടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാമോ? ഹിറ്റ് 967 റേഡിയോയിലെ ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു.

 • Free Ambulance service for Pravasi Malayali

  ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

  NORKA EMERGENCY AMBULANCE SERVICE DETAILS

 • Abu Dhabi toll latest announcement

  ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!

  Abu Dhabi toll latest announcement അബുദാബിയിൽ ടോൾ ഈടാക്കുന്നത് ജനുവരി വരെ മാറ്റിവെച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരവുമായി ഫസ്‌ലുവിന്റെ വീഡിയോ